Vybíráme z našich referencí:

Milan Král s.r.o.
IČ 482 03 734
Zpracování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU

·  „Zvýšení adaptability zaměstnanců firmy Milan Král s.r.o. a zvýšení konkurenceschopnosti firmy zavedením moderních způsobů řízení.“

·  „Zkvalitnění profesního vzdělávání zaměstnanců firmy Milan Král s.r.o.“


TrimCon s.r.o.
IČ 261 40 012
Zpracování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU

·  „Vytvoření integrovaného systému pro podporu zvyšování flexibility pracovních sil v Jihočeském kraji.“


 

 

Zpracování a realizace projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU a dalších veřejných dotačních zdrojů.

 

·   Poradenství a monitoring příležitostí pro potenciální příjemce dotací.

·   Kompletní zpracování projektů.

 

V souvislosti s přípravou a realizací projektů poskytujeme tyto placené služby:

·   Projektový monitoring (analýza projektového záměru, výběr vhodného dotačního titulu, individuální doporučený postup pro podání projektu, včetně termínů, odhadu rozsahu práce, odpovědností apod.).

·   Zpracování žádosti včetně povinných příloh a kompletace.

·   Poradenství k připravované žádosti - služba pro žadatele, kteří si projektovou žádost připravují sami.

 

Dokumenty ke stažení:

·    Dotazník pro posouzení projektového záměru ke stažení >> ZDE << 

 

Design by Interspire