Vybíráme z našich referencí:

Jihočeské letiště
České Budějovice a.s.
IČ 260 93 545

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


LIBRA Electronics a.s.
IČ 260 19 523

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


IT Planet s.r.o.
IČ 260 94 240

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


MABS a.s.
IČ 260 26 317

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


Leucantha s.r.o.
IČ 260 93 863

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


RF Reality s.r.o.
IČ 260 91 780

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


Elektronické Součástky
Ing. Jarolímek s.r.o.
IČ 260 29 901

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


ELECTRO GARDEN s.r.o.
IČ 261 02 315

Vedení účetnictví, účetní poradenství, vedení daňové evidence


 

Dovolujeme si Vám nabídnout tyto služby:


Vedení účetnictví podle platných předpisů (zákon č.563/1991 Sb.o účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy), roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech.

 •  Zajistíme vedení účetnictví na vlastní výpočetní technice nebo u klienta nebo na přání zákazníka můžeme provádět dohled a kontrolu nad klientem vedeného účetnictví.

 •  Účetní agenda je po dohodě se zákazníkem zpracovávána v určených časových intervalech.

 •  Dle požadavků klienta vyhotovíme navazující výkaznictví o hospodaření (měsíčně, čtvrtletně, pololetně).

 •  Maximální přizpůsobení systému klientovi, zejména volbou analytických účtů, možností vedení středisek, zakázek apod.

 •  Součástí služby může být též zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů pro všechny zákazníky.


 • Daňová evidence pro zjištění základu daně z příjmů podle § 7b zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů – dříve jednoduché účetnictví – včetně zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH a předepsané záznamní povinnosti.

 •  Tato služba zahrnuje vedení daňové evidence dodavatelským způsobem v intervalech, které by vyhovovali požadavkům klienta, rekonstrukce účetnictví, zpětné zpracování, kontrolu účetnictví nebo jen jeho vybraných částí a jiné účetní služby, na nichž se s klientem dohodneme.

 •  Zpracováváme všechny předané účetní doklady a vedeme všechny zákonem stanovené účetní knihy a evidence.

 •  Měsíčně či čtvrtletně předáváme účetní závěrky - přehled o hospodářském výsledku a majetku Vaší firmy

 •  Kontrolujeme úhrady přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na daňovou evidenci. Provádíme také kontrolu účetních zálohových plateb.

 •  Zpracujeme pro Vás roční účetní a daňové závěrky včetně daňového přiznání.

 •  Zajistíme účetní přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

 •  Navrhneme pro Vaší firmu účetní směrnice.


 • Vedení a zpracování personální agendy a mezd

 •  Zkompletujeme pro Vás pracovní smlouvy zaměstnanců, dohody o provedení práce a pracovní činnosti a postaráme se za Vás o pracovně- právní záležitosti. Vyhotovíme mzdový výměr a vyřídíme nástupy, výstupy, přihlášení a odhlášení zaměstnanců pro účely sociálního a zdravotního pojištění

 •  Realizujeme kompletní zpracování mezd včetně daní, odvodů a pojištění. Vystavíme a předáme bankovní příkazy k úhradě zpracovaných mezd a vypracujeme měsíční přehledy pro úřady sociálního a zdravotního pojištění v požadovaných termínech.

 •  Jsme schopni zastupovat Vaši firmu při jednáních se Správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou, úřadem práce.

 •  Zúčtujeme roční zálohy na daň z příjmu fyzických osob a uzavřeme roční přehledy o zaměstnancích na finanční úřad. Vyplníme evidenční listy důchodového zabezpečení a mzdové listy, přípravíme sestavy ke kontrole na OSSZ a vyúčtujeme daně zaměstnanců.


 • Zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, daně silniční, daně z nemovitosti a další

 •  Nabízíme Vám vyhotovení roční účetní závěrky a uzávěrky a zpracování všech typů daňových přiznání.


 • Zpracování a realizace projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU a dalších veřejných dotačních zdrojů

 •  Nabízíme zpracování a realizace projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU a dalších veřejných dotačních zdrojů. Více o této placené službě po kliknutí >> ZDE <<

 • .

   

   
  Design by Interspire