Doporučujeme Vaší pozornosti:

(po kliknutí na >> ZDE << bude otevřeno nové okno webového prohlížeče)


Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
>> ZDE <<


Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy České republiky
>> ZDE <<


Tiskopisy, šablony, formuláře
>> ZDE <<


Informační server českého soudnictví (vyhledávání v obchodním rejstříku)
>> ZDE <<


Elektronická podání pro daňovou správu
>> ZDE <<


Daně & účetnictví (aktuality)
>> ZDE <<


Účetní svět
>> ZDE <<


Výplata mezd, sociálních podpor a důchodů
>> ZDE <<


 

Daňový kalendář pro rok 2007


LEDEN
2. 1. úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2006
9. 1. úterý spotřební daň splatnost daně za listopad 2006 (mimo spotřební daň z lihu)
22. 1. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sraľených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poľitků
24. 1. středa spotřební daň splatnost daně za listopad 2006 (pouze spotřební daň z lihu)
25. 1. čtvrtek spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2006
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2006 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2006
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2006
31. 1. středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláątní sazby daně za prosinec 2006
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2006
daň z nemovitostí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2007
ÚNOR
9. 2. pátek spotřební daň splatnost daně za prosinec 2006 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 2. čtvrtek daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
20. 2. úterý daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
21. 2. středa daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2006
26. 2. pondělí spotřební daň splatnost daně za prosinec 2006 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za leden
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden
28. 2. středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
BŘEZEN
2. 3. pátek daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2006
12. 3. pondělí spotřební daň splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
15. 3. čtvrtek daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
podání hlášení platebního zprostředkovatele
15. 3. čtvrtek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
26. 3. pondělí spotřební daň daňové přiznání za únor
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor
27. 3. úterý spotřební daň splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
DUBEN
2. 4. pondělí daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2006, nemá-li subjekt povinný audit a své přiznání zpracovává a předkládá sám
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
10. 4. úterý spotřební daň splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
16. 4. pondělí daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí
20. 4. pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24. 4. úterý spotřební daň splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)
25. 4. středa spotřební daň daňové přiznání za březen
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
30. 4. pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
KVĚTEN
10. 5. čtvrtek spotřební daň splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
21. 5. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. 5. pátek spotřební daň splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben
31. 5. čtvrtek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
ČERVEN
11. 6. pondělí spotřební daň splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
15. 6. pátek daň z příjmů pololetní a čtvrtletní záloha na daň
20. 6. středa daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. 6. pondělí spotřební daň splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen
ČERVENEC
2. 7. pondělí daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2006, má-li subjekt povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
10. 7. úterý spotřební daň splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
16. 7. pondělí daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí
20. 7. pátek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. 7. středa spotřební daň splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
SRPEN
9. 8. čtvrtek spotřební daň splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
20. 8. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24. 8. pátek spotřební daň splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)
27. 8. pondělí spotřební daň daňové přiznání za červenec
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec
31. 8. pátek daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
ZÁŘÍ
10. 9. pondělí spotřební daň splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
17. 9. pondělí daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. 9. čtvrtek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
25. 9. úterý spotřební daň daňové přiznání za srpen
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen
ŘÍJEN
1. 10. pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
10. 10. středa spotřební daň splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
15. 10. pondělí daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí
22. 10. pondělí daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. 10. čtvrtek spotřební daň splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
souhrnné hláąení za 3. čtvrtletí
31. 10. středa daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září
LISTOPAD
9. 11. pátek spotřební daň splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu)
20. 11. úterý daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
26. 11. pondělí spotřební daň splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za říjen
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen
30. 11. pátek daň z příjmů odvod daně vybírané sráľkou podle zvláątní sazby daně za říjen
daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
PROSINEC
10. 12. pondělí spotřební daň splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
17. 12. pondělí daň z příjmů pololetní a čtvrtletní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad
20. 12. čtvrtek daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
27. 12. čtvrtek spotřební daň splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad
31. 12. pondělí daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad

 

 
Design by Interspire